Peggy Kuiper richt zich op vorm, compositie en kleur, wat haar werk een 'geïllustreerd' gevoel geeft. Kuiper beschouwt haar werk als een ontsnapping aan de realiteit, met een enigszins vervreemdend resultaat. Deze portretreeks van de Nederlandse rapper Dio Braaf gaf haar de mogelijkheid om met minimalistische vormen te experimenteren. Kuipers esthetische benadering sluit nauw aan bij de basis van deze serie, de karakteristieke gelaatstrekken van Dio.

 

Peggy Kuiper (NL, 1986) woont en werkt in een Amsterdam en Londen en heeft een achtergrond in grafisch ontwerp. Ze studeerde als ontwerper af aan de Academie voor Kunst en Vormgeving St. Joost in 2010. Vier jaar geleden begon ze als autodidactische fotograaf. Haar werk is gepubliceerd in tijdschriften als GUP en Harper's Bazaar en was te zien in het Amsterdams Joods Historisch Museum. Kuiper ontving een ADCN Silver Photography Award voor 'Venus' uit de Dio-serie.

 

Het juryrapport over de serie van winnaar Peggy Kuiper: ‘(…) fris, recht voor zijn raap en overtuigend. Het is duidelijk een vooraf uitgedachte compositie die je niet toevallig cadeau krijgt. De kleuren, de vormen en het ritme van de foto’s zijn zorgvuldig op elkaar afgestemd. De serie krijgt hierdoor iets beweeglijks. Opvallend is het sterke grafische karakter van de foto, waardoor het zich lijkt los te zingen van het traditionele portret. Peggy Kuiper heeft een grafische achtergrond. Dit verklaart veel.’

Peggy Kuiper focuses on shapes, composition and colour, which gives her work an ‘illustrated’ touch. Kuiper views her work as an escape from reality, with a slightly alienating result. This portrait series of Dutch rap artist Dio Braaf gave her the opportunity to experiment with minimalistic shapes. With her aesthetic approach, Kuiper matched the base of this series, Dio’s strong features.

 

Peggy Kuiper (NL, 1986) is an Amsterdam/London based photographer with a background in graphic design . As a designer, she graduated from the Academy of Art and Design St. Joost in 2010. Four years ago she started as a self-taught photographer. Her work has been published in magazines such as GUP and Harper’s Bazaar and it has been on show in the Jewish Historical Museum in Amsterdam. Kuiper received an ADCN Silver Photography Award for ‘Venus’ from the Dio series.

 

The jury report on the series of winner Peggy Kuiper: '(...) fresh, straightforward and convincing. It is clearly a pre-conceived composition that did not come about by chance. The colours, shapes and rhythm of the photos are carefully coordinated. This makes the series quite peppy. The strong graphic character of the photo is striking - it thus seems to move away from a traditional portrait. Peggy Kuiper has a graphic background. This explains a lot.'

De jury bestond in 2018 uit juryoorzitter Philippien Noordam (Hoofd Kunstzaken ministerie van Buitenlandse Zaken), Bart Rutten (Artistiek directeur Centraal Museum - Utrecht), Jitske Schols (winnaar Dutch Photographic Portrait Prize 2016), Koos Breukel (portretfotograaf), Narda van 't Veer (Van Ravesteijn Gallery / UNIT) en Sabine Verschueren (art director).

The jury for 2018 consisted of chair Philippien Noordam (Head of Art Affairs, Ministry of Foreign Affairs), Bart Rutten (Artistic director Centraal Museum - Utrecht), Jitske Schols (winner Dutch Photographic Portrait Prize 2016), Koos Breukel (portrait photographer), Narda van 't Veer (Van Ravesteijn Gallery / UNIT) and Sabine Verschueren (art director).